CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of Controlled Switching for High Voltage Con­trolled Fault Interruption

Richard Thomas (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; C.E. Sölver
CIGRÉ SC A3 International Technical Colloquium, Rio de Janeiro, Brazil, September 12-13, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-21.
CPL Pubid: 45409

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur