CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Temporal correlations of atmospheric mapping function errors in GPS data analysis

Borys Stoew (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Tobias Nilsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Per O. J. Jarlemark
Journal of Geodesy Vol. 81 (2007), 5, p. 311-323.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

doi: 10.1007/s00190-006-0114-0Denna post skapades 2007-08-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 45398

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning
Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Measuring and modelling variations in the distribution of atmospheric water vapour using GPS