CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An improved and extended GPS-derived 3D velocity field of the glacial isostatic

Martin Lidberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jan M. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; J.L. Davis
Journal of Geodesy Vol. 81 (2007), 3, p. 213-230.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Glacial isostatic adjustment (GIA), Postglacial rebound (PRG), Global Positioning System (GPS), Terrestrial Reference Frame (TRF) ITRF2000, GAMIT/GLOBK software, Fennoscandia


doi: 10.1007/s00190-006-0102-4Denna post skapades 2007-08-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 45397

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur