CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Millisecond step-scan FR-IR transmission spectroscopy under transient reaction conditions: CO oxidation over Pt/Al2O3

A. Wille ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Applied Catalysis B: Environmental Vol. 70 (2007), 1-4, p. 294-304.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-08-21. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 45395

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur