CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigations towards thermal and non-thermal effects of THz radiation on biological systems

Peter H. Siegel ; Victor Pikov ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Alex Siegel
4th IEEE International Symposium on Medical Devices and Biosensors (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: THz, millimeter wave, cells


Cambridge University, UK, Aug. 19-22, 2007. InvitedDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-08-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 45390

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Livsvetenskaper
Elektrofysik
Cellbiologi

Chalmers infrastruktur