CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural and electronic properties of a trimetallic nanoparticle catalyst: Ru5PtSn

Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; J.M. Thomas
Chemical Physics Letters Vol. 443 (2007), p. 337-341.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Tri-metallic, catalysts, clusters, silicaDenna post skapades 2007-08-21. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 45387

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Fysik
Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur