CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural, Energetic, and Vibrational Properties of NOx Adsorption on Agn, n = 1-8

Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Hellman (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Andreas Gavrin
Journal of Physical Chemistry A Vol. 111 (2007), p. 6062-6067.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-08-21. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 45384

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur