CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling thermal deformation of VLBI antennas with a new temperature model

Jörg Wresnik ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Johannes Böhm ; Harald Schuh
Journal of Geodesy Vol. 81 (2007), 6-8, p. 433-441.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: geodetic VLBI, thermal deformation, radio telescope


doi: 10.1007/s00190-006-0120-2Denna post skapades 2007-08-20. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 45332

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur