CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The IVS Network Station Onsala Space Observatory

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2006 Annual Report, edited by D. Behrend and K. Baver, NASA/TP-2007-214151 p. 81-84. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: geodetic VLBIDenna post skapades 2007-08-20. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 45327

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur