CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using system dynamics for collaborative design: a case study

Marie Elf (Institutionen för arkitektur) ; Mariya Putilova ; Lena von Koch ; Kerstin Ohrn
BMC Health Services Research Vol. 7 (2007), 123,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-08-16.
CPL Pubid: 45185

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur