CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljöbilar - hälsa, miljö och klimat

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Rapport]

Artikeln jämför effekter av främst elbilar, hybridbilar, biogasbilar och etanolbilar på resurser, miljö och hälsa

Nyckelord: elbilar, hybrider, plug-in, biogas, naturgas, etanol, bensin, diesel, avgaser, luftföroreningar, koldioxid, metan, kväveoxider, kolväten, växthuseffekt, ozonskikt, marknära ozon, försurning, övergödning, cancer, astma, allergi, bullerDenna post skapades 2007-08-16. Senast ändrad 2007-11-23.
CPL Pubid: 45184

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi
Miljöteknik
Kemi

Chalmers infrastruktur