CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Informationskvalitetens brister och konsekvenser

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Intelligent Logistik Vol. 2007 (2007), 3,
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2007-08-16. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 45097

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur