CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Teaching and Learning

Kristina Edström ; Diane Soderholm ; Maria Knutson Wedel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
Rethinking Engineering Education, the CDIO approach. Authors E. Crawley, J. Malmqvist, D. Brodeur, S. Östlund (Springer New York) ISBN 978-0-387-38287-6 p. 130-151. (2007)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-08-15. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 45039

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur