CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Business recipes, historical narratives and the discovery of networks

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; L. Araujo
The IMP Journal, 1, 3: 2-25 1, 3: 2-25, p. 1, 3: 2-25. (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-08-15. Senast ändrad 2007-11-26.
CPL Pubid: 45033

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur