CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding the ‘new’ distribution reality through ‘old’ concepts – a renaissance for transvection and sorting

Kajsa Hulthén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Marketing Theory 2007, 7: 184-207 2007, 7, p. 184-207. (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-08-15. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 45031

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur