CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coordinated Action in Reverse Distribution Systems

B. Flygansvaer ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; S. Haugland
Paper presented at NOFOMA, University of Iceland, Reykjavik, June 6-8. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-15. Senast ändrad 2007-11-26.
CPL Pubid: 45028

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur