CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hard horns for cluster-fed multi-beam antennas

Omid Sotoudeh (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - ix, 6 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-08-15. Senast ändrad 2014-01-09.
CPL Pubid: 45023

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology. 492