CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measuring radiation efficiency of terminal antennas in reverberation chambers

Kent Rosengren (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
: Chalmers University of Technology, 2001.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-08-15.
CPL Pubid: 45019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur