CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radiation from mobile phone antennas close to the human body

Robert Leijon (Institutionen för mikrovågsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 91-7197-530-6.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-08-15. Senast ändrad 2013-09-19.
CPL Pubid: 45005

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 270