CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of conformal antennas using a hybrid spectral domain-UTD method

Zvonimir Sipus (Extern ; Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Patrik Persson ; M. Bosiljevac
Antenn 06 in Linköping, May 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14.
CPL Pubid: 44985

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur