CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of Cavity Resonances in Quasi-Optical Grid Amplifier with Hard-Walled Waveguide Section

Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; L. Acquarelli ; J. R. V. Lillo ; R. Weikle ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroelektronik)
GigaHertz 2003, Seventh Symposium, Linköping, Sweden, Nov 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 44984

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)
Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur