CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of a boradband logperiodic feed for a Gregorian dual-reflector antenna for the proposed Square Kilometer Array (SKA) radio telescope

D. Ericsson ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Sander Weinreb
Antenn 03 in Kalmar, May 13-15, 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14.
CPL Pubid: 44983

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur