CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A dual frequency feed system for the 20 m radio telescope at the Onsala Space Observatory

Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Jonas Flodin (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Bengt Hansson ; Lars E. Pettersson ; Silvia Raffaelli (Institutionen för mikrovågsteknik) ; J.Ó. Rubiños-López ; Audun Tengs (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
Nordic Antenna Conference Antenn 97, Göteborg, May, 1997 (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 44979

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)
Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)
Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur