CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Field solutions in ideally soft and hard rectangular waveguide

Harald Merkel (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Zvonimir Sipus (Institutionen för mikrovågsteknik)
Nordic Antenna Conference Antenn 97, Göteborg, May, 1997 (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14. Senast ändrad 2011-02-09.
CPL Pubid: 44977

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur