CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New corrugated soft surface feeds for reflector antennas

Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Zhinong Ying (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för mikrovågsteknik) ; A. Tengs
Nordic Antenna Conference Antenn 97, Göteborg, May, 1997. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 44976

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)
Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur