CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Very fast measurements of effective polarization diversity gain in a reverberation chamber

Mats Andersson ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Magnus Franzén
The Second European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2007), Edinburgh, 11 - 16 November 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14.
CPL Pubid: 44966

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur