CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurements of total radiated power of UMTS phones in reverberation chamber

Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Panagiota Lioliou (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Magnus Franzén ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
The Second European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2007), Edinburgh, 11 - 16 November 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14.
CPL Pubid: 44965

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur