CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of antenna diversity gain by combining full-wave and circuit simulations

Kristian Karlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner ; Extern) ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner ; Extern) ; I Belov ; G. Nilsson ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
The Second European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2007), Edinburgh, 11 - 16 November 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14.
CPL Pubid: 44964

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Embedded Element Patterns in Combination with Circuit Simulations for Multi-Port Antenna Analysis