CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of 200-800 MHz Eleven feed for use in reflector antennas of GMRT

Yogesh B. Karandikar (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
The Second European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2007), Edinburgh, 11 - 16 November 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14.
CPL Pubid: 44962

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur