CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bandgaps and cloaks with soft and hard surfaces

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Metamaterials'2007, First International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, Rome, 22-26 October 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14.
CPL Pubid: 44952

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur