CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of different loading configurations and numerical models of reverberation chambers

Ulf Carlberg (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner)
2007 International Symposium on Antennas and Propagation, Niigata, JAPAN, 21-24 August 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14. Senast ändrad 2007-09-21.
CPL Pubid: 44943

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur