CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the limitation of dense focal plane array feeds for multi-beam reflector antennas characterized by the radiation efficiency

M. V. Ivashina ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Malcolm Ng Mou Kehn (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; R. Maaskant
URSI 2007 North American Radio Science Meeting, Ottawa, Canada, 22-26 July 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14. Senast ändrad 2007-08-16.
CPL Pubid: 44941

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur