CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mushroom Surface Cloaks for Making Struts Invisi­ble

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Eva Rajo-Iglesias
IEEE AP-S 2007 in Hawai, 10-15 June 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14. Senast ändrad 2010-08-27.
CPL Pubid: 44935

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur