CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reducing Sidelobes from Blocking Struts by Metamaterials Cloaking and Shape Optimization

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Eva Rajo-Iglesias ; Ulf Carlberg (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Thomas Rylander (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Zvonimir Sipus (Institutionen för signaler och system, Antenner)
29th ESA Antenna Workshop on multiple beam and reconfigurable antennas, 18-20 April 2007 (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-08-14. Senast ändrad 2010-08-27.
CPL Pubid: 44933

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur