CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Eleven antenna feed for monopulse tracking and combining L-, C-, X- and Ku- satellite bands

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jungang Yin ; Yogesh B. Karandikar (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
29th ESA Antenna Workshop on multiple beam and reconfigurable antennas, 18-20 April 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14. Senast ändrad 2011-09-08.
CPL Pubid: 44932

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur