CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radiation efficiency as a fundamental limitation of wideband dense arrays for multi-beam applications

M. V. Ivashina ; Malcolm Ng Mou Kehn (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Magnus Franzén
29th ESA Antenna Workshop on multiple beam and reconfigurable antennas, 18-20 April 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14. Senast ändrad 2007-08-16.
CPL Pubid: 44931

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur