CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relations between radiation characteristics of small antennas located in free space and close to lossy phantom

Vahid Tavakol (Institutionen för signaler och system) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, APS 2006; Albuquerque, NM; United States; 9 July 2006 through 14 July 2006 (15223965). p. 2037-2040. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Article number 1710980Denna post skapades 2007-08-14. Senast ändrad 2016-06-10.
CPL Pubid: 44920

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur