CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modal propagation in ideal soft and hard waveguides

G. Ruvio ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Stefano Maci
IEEE AP-S International Symposium, Columbus, Ohio, June 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14.
CPL Pubid: 44916

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur