CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Genetic algorithm optimization of cylindrical reflectors for aperture-coupled patch elements

Björn Lindmark (Institutionen för elektromagnetik) ; Peter Slättman (Institutionen för elektromagnetik) ; A. Åhlfeldt
IEEE AP-S International Symposium, Orlando, July 1999. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14.
CPL Pubid: 44908

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur