CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of a slot-coupled quarter wavelength microstrip pocket antenna at 430 MHz for a hand-held measurement instrument

Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Y. Takemura ; H. Ogawa ; T. Watson
IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, Montreal, July, 1997 (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 44906

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur