CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Green's functions for hard and soft surfaces derived by asymptotic boundary conditions

Zvonimir Sipus (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Harald Merkel (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik)
KOREMA'96 41st Annual Conference, Opatija, Croatia, 1996. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 44903

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur