CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FDTD investigation of the field distribution in rectangular hard waveguides

I. Novikova ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; M. Celuch-Marcysiak ; W. Gwarek
IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, Baltimore; MD, July, 1996. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 44900

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur