CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Construction of dyadic Green's functions for ideally soft and hard planes using image sources

Harald Merkel (Institutionen för mikrovågsteknik)
IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, Baltimore; MD, July, 1996. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 44898

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur