CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of a broadband choke horn and a dipole-disk with ring as feeds for the Arecibo tri-reflector system.

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system) ; E. Lauria
IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, Baltimore; MD, July, 1996. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14.
CPL Pubid: 44894

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur