CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Moment method design of a large S/X band corrugated horn

Jonas Flodin ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; A. Kishk
IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, Baltimore; MD, July, 1996. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-08-14. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 44889

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur