CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A man on the inside: Unlocking communities as complementary assets

Linus Dahlander ; Martin Wallin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Research Policy (0048-7333). Vol. 38 (2006), 8, p. 1243-1259.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Complementary assets; Open innovation; Free and open source software; Social network theoryDenna post skapades 2007-08-13. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 44855