CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sponsored spin-offs, industrial growth and change

Martin Wallin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Åsa Lindholm Dahlstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Technovation (0166-4972). Vol. 26 (2006), 5-6, p. 611-620.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Spin-off; Sponsored spin-offs; Growth; Renewal; IPO; SwedenDenna post skapades 2007-08-13. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 44853