CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New specific and non-specific real-time PCR chemistries

Ashraf Ibrahim Ahmad (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-7291-973-0.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2007-08-13. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 44824

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Biokemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-08-24
Tid: 13:00
Lokal: KA
Opponent: Mats Nilsson, Uppsala universitet

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2654