CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the 2007 ACM International Conference on Computing Frontiers

Michel Dubois ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
(2007)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2007-08-11.
CPL Pubid: 44822

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur