CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the 2007 International Conference on HiPEAC

Koen De Bosschere ; David Kaeli ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; David Whalley ; Theo Ungerer
(2007)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2007-08-11.
CPL Pubid: 44821

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur